ข้อมูลผู้ชายและผู้หญิง (คู่) เปลือยหรือสวมชุดชั้นในหรือชุดโปร่งเบาอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.5 ผู้ชายและผู้หญิง (คู่) เปลือยหรือสวมชุดชั้นในหรือชุดโปร่งเบาอื่น ๆ 29/09/2562