ข้อมูลผู้ชายและผู้หญิง (คู่) (สวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.4 ผู้ชายและผู้หญิง (คู่) (สวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์) 29/09/2562