ข้อมูลกลุ่มคนเจ้าของ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.24 กลุ่มคนเจ้าของ 29/09/2562