ข้อมูลกลุ่มคนในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.23 กลุ่มคนในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ 29/09/2562