ข้อมูลกลุ่มคนกับสัตว์ (ยกเว้น 2.7.13 , 2.7.14 , 2.7.17 และ 2.7.20)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.21 กลุ่มคนกับสัตว์ (ยกเว้น 2.7.13 , 2.7.14 , 2.7.17 และ 2.7.20) 29/09/2562