ข้อมูลกลุ่มคนในฉากภายในอาคาร กลุ่มคนรายรอบโต๊ะ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.19 กลุ่มคนในฉากภายในอาคาร กลุ่มคนรายรอบโต๊ะ 29/09/2562