ข้อมูลกลุ่มคนรับประทานอาหารหรือดื่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.18 กลุ่มคนรับประทานอาหารหรือดื่ม 29/09/2562