ข้อมูลกลุ่มคนในการแสดงเคลื่อนที่ งานออกร้านและบริเวณงานออกร้าน ฉากท้องถนน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.17 กลุ่มคนในการแสดงเคลื่อนที่ งานออกร้านและบริเวณงานออกร้าน ฉากท้องถนน 29/09/2562