ข้อมูลกลุ่มคนในโรงละคร รายการบันเทิง การแสดงดนตรีสด การแสดงการเต้นรำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.16 กลุ่มคนในโรงละคร รายการบันเทิง การแสดงดนตรีสด การแสดงการเต้นรำ 29/09/2562