ข้อมูลผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนพร้อมเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง (ครอบครัว)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.12 ผู้ชายหนึ่งคนและผู้หญิงหนึ่งคนพร้อมเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง (ครอบครัว) 29/09/2562