ข้อมูลผู้ชายคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งและเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7.11 ผู้ชายคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งและเด็กคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่ง 29/09/2562