ข้อมูลกลุ่มผสมภาพเหตุการณ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.7 กลุ่มผสมภาพเหตุการณ์ 29/09/2562