ข้อมูลเด็กในชุดทำงานหรือสวมชุดเครื่องแบบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.5.5 เด็กในชุดทำงานหรือสวมชุดเครื่องแบบ 29/09/2562