ข้อมูลเด็กสวมชุดพื้นเมือง ชุดประวัติศาสตร์ หรือชุดโคบาล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.5.4 เด็กสวมชุดพื้นเมือง ชุดประวัติศาสตร์ หรือชุดโคบาล 29/09/2562