ข้อมูลเด็กในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.5.23 เด็กในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นธรรมชาติ 29/09/2562