ข้อมูลผู้หญิงเปลือยหรือผู้หญิงสวมชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ หรือชุดโปร่งเบาอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.5 ผู้หญิงเปลือยหรือผู้หญิงสวมชุดชั้นใน ชุดว่ายน้ำ หรือชุดโปร่งเบาอื่น ๆ 29/09/2562