ข้อมูลผู้หญิงสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.4 ผู้หญิงสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์ 29/09/2562