ข้อมูลผู้หญิงขี่หรืออยู่กับสัตว์ (ยกเว้น 2.3.20)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.21 ผู้หญิงขี่หรืออยู่กับสัตว์ (ยกเว้น 2.3.20) 29/09/2562