ข้อมูลผู้หญิงประกอบอาชีพอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.15 ผู้หญิงประกอบอาชีพอื่น ๆ 29/09/2562