ข้อมูลผู้หญิงเย็บผ้า ทอผ้า หรือถักนัตติ้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.13 ผู้หญิงเย็บผ้า ทอผ้า หรือถักนัตติ้ง 29/09/2562