ข้อมูลผู้หญิงทำงานเกษตรกรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.12 ผู้หญิงทำงานเกษตรกรรม 29/09/2562