ข้อมูลผู้หญิงทำอาหารหรือทำงานบ้าน บริการหญิง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.3.11 ผู้หญิงทำอาหารหรือทำงานบ้าน บริการหญิง 29/09/2562