ข้อมูลตัวตลกฮาร์เลอควิน ตัวตลก ตัวตลกเพียร์โรต์ ตัวละครคาร์นิวัล ตัวแสดงประหลาด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.7 ตัวตลกฮาร์เลอควิน ตัวตลก ตัวตลกเพียร์โรต์ ตัวละครคาร์นิวัล ตัวแสดงประหลาด 29/09/2562