ข้อมูลผู้ชายสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์ โคบาล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.4 ผู้ชายสวมชุดพื้นเมืองหรือชุดประวัติศาสตร์ โคบาล 29/09/2562