ข้อมูลผู้ถือบวชในศาสนา ผู้ชายสวมชุดคลุมหรือเสื้อโทก้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.3 ผู้ถือบวชในศาสนา ผู้ชายสวมชุดคลุมหรือเสื้อโทก้า 29/09/2562