ข้อมูลผู้ชายขี่หรืออยู่กับม้า ล่อหรือลา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.20 ผู้ชายขี่หรืออยู่กับม้า ล่อหรือลา 29/09/2562