ข้อมูลผู้ชายพร้อมอาวุธ หรือผู้ชายที่สวมชุดเกราะหรือเครื่องแบบ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.2 ผู้ชายพร้อมอาวุธ หรือผู้ชายที่สวมชุดเกราะหรือเครื่องแบบ 29/09/2562