ข้อมูลผู้ชายสูบบุหรี่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.19 ผู้ชายสูบบุหรี่ 29/09/2562