ข้อมูลผู้ชายดื่มหรือรับประทานอาหาร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.18 ผู้ชายดื่มหรือรับประทานอาหาร 29/09/2562