ข้อมูลผู้ชายประกอบอาชีพอื่น ๆ (มนุษย์อวกาศ)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.15 ผู้ชายประกอบอาชีพอื่น ๆ (มนุษย์อวกาศ) 29/09/2562