ข้อมูลคนขายเนื้อสัตว์ คนทำอาหาร บริกร คนทำขนม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 2.1.11 คนขายเนื้อสัตว์ คนทำอาหาร บริกร คนทำขนม 29/09/2562