ข้อมูลโอ่ง ไห


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.9.2 โอ่ง ไห 29/09/2562