ข้อมูลคอขวด


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.8.2 คอขวด 29/09/2562