ข้อมูลขวดหรือกระติกรูปมนุษย์ สัตว์ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์หรือร่างกายสัตว์หรือ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.7.6 ขวดหรือกระติกรูปมนุษย์ สัตว์ ส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์หรือร่างกายสัตว์หรือ 29/09/2562