ข้อมูลกระติก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.7.2 กระติก 29/09/2562