ข้อมูลตู้หรือกล่องรับจดหมาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.3.4 ตู้หรือกล่องรับจดหมาย 29/09/2562