ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กอื่น ๆ,ถุง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.3.25 บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กอื่น ๆ,ถุง 29/09/2562