ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีรูปทรงกระบอก (เช่น หลอดใส่ยาหรือลิปสติก กระปุกใส่ครีม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.3.1 บรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กที่มีรูปทรงกระบอก (เช่น หลอดใส่ยาหรือลิปสติก กระปุกใส่ครีม 29/09/2562