ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือศัลยกรรมอื่น ๆ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.13.25 เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือศัลยกรรมอื่น ๆ 29/09/2562