ข้อมูลเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือศัลยกรรม ชิ้นส่วนเทียม ยา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.13 เครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์หรือศัลยกรรม ชิ้นส่วนเทียม ยา 29/09/2562