ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่มีรูปทรงกระบอก (เช่น กล่องบรรจุ ลังไม้)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.1.3 บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ไม่มีรูปทรงกระบอก (เช่น กล่องบรรจุ ลังไม้) 29/09/2562