ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงกระบอก (เช่น ถัง ถังแก๊ส กระบอก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 19.1.1 บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงกระบอก (เช่น ถัง ถังแก๊ส กระบอก) 29/09/2562