ข้อมูลว่าว เครื่องร่อน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.5.7 ว่าว เครื่องร่อน 29/09/2562