ข้อมูลเครื่องบิน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.5.2 เครื่องบิน 29/09/2562