ข้อมูลเครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.5.1 เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ 29/09/2562