ข้อมูลเรือไวกิ้ง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.3 เรือไวกิ้ง 29/09/2562