ข้อมูลพาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ทางน้ำ แพ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.25 พาหนะอื่น ๆ ที่ใช้ทางน้ำ แพ 29/09/2562