ข้อมูลเรือที่ใช้ในราชพิธี เรือสุพรรณหงส์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.24 เรือที่ใช้ในราชพิธี เรือสุพรรณหงส์ 29/09/2562