ข้อมูลเรือดำน้ำ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.16 เรือดำน้ำ 29/09/2562