ข้อมูลเรือเดินสมุทร เรือกลไฟ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 18.3.15 เรือเดินสมุทร เรือกลไฟ 29/09/2562